Generalforsamling 2015

Dagsorden - klik her

Nyheder

NY HJEMMESIDE
Kolstrup Boligforening får ny hjemmeside. Overgangen til den nye side sker primo uge 17.

Startboliger

Et tilbud til unge mellem 18 og 24 år, der har brug for støtte og vejledning i forbindelse med at flytte i egen bolig. Se folder

Fik du set TV Syd's udsendelse om Høje Kolstrup i april?
Hvis ikke, har du chancen her

Opsigelse af bolig

Tidspunkt for opsigelse af bolig er ændret - læs her

Ændring af TV-pakker

læs mere her

Debatforum

Som et led i vores arbejde i SALUS med at styrke og forbedre beboerdemokratiet, har vi åbnet for et debatforum på nettet.  

Du får adgang til foreningens debatforum via hjemmesiden. Det kræves, at du har oprettet en profil, hvilket sker under menupunktet ”Login i forum”.

Med en godkendt profil vil du kunne spørge om og debattere alt hvad der har med boligforholdene at gøre. Det er selvfølgelig en betingelse, at indlæggene er lødige og ikke personlige. Det bemærkes, at man kun vil få adgang til sin egen afdeling. Det vil sige, at man eksempelvis ikke kan følge med i, hvad beboerne i en anden afdeling debatterer. 

Vi håber selvfølgelig, at du vil bruge den nye mulighed.

BEBOERBLAD

Se nyeste nummer af ALMEN-NYT her

PROJEKTER

Social ansvarlighed

Som omtalt i dagspressen - såvel P4 Syd og Jydske Vestkysten, har SALUS Boligadministration udviklet et koncept som skal sikre flere lære- og praktikpladser i byggesager i SALUS regi. SALUS administrerer byggesager for 6 medlemsorganisationer i det sønderjyske område. Igennem de seneste 4 år og et pænt stykke frem i tiden har man således løbende, byggesager til en værdi af 1,2 milliarder kroner på plakaten - det forpligter.

SALUS og medlemsorganisationerne, mener derfor at det er naturligt, at tage et samfundsansvar i forbindelse med byggesagerne - som kan gavne beboere og borgere i de sønderjyske kommuner.

Vi vil det gerne via motivering og opfordring - og det er det, den udarbejdede drejebog ligger op til - læs drejebogen her

Kommende renoveringsopgave på Høje Kolstrup

Høje Kolstrup - en bydel med hjerte
Kolstrup Boligforening, Aabenraa Andelsboligforening og Aabenraa Kommune har i fællesskab fået bevilget midler til at forlænge den boligsociale indsats på Høje Kolstrup i endnu en 4-årig projektperiode.

Indsatserne med at udvikle trivsel, aktivitet og et bedre image for bydelen fra første projektperiode (2008-2011) fortsætter altså frem til 2015.

I denne projektperiode (2012 - 2015) lægges der særlig vægt på at udvikle samarbejdet med de mange frivillige i bydelen og få udviklet en solid bydelsorganisering, så udviklingen i bydelen 2015 kan drives videre med 2/3 frivillig kræfter og 1/3 professionelle kræfter.

Den overordnede vision for bydelen lyder sådan: "Høje Kolstrup skal være en bydel præget af nærhed, fællesskab og trivsel".

En udvikling i denne retning skal ske med fokus på beboernes optimale livsvilkår og fokus på samarbejde mellem beboere, boligforeninger, kommune, institutioner, foreninger og frivillige.

Høje Kolstrup er siden 2008 kommet rigtig langt i forhold til den overordnede vision. Beboerne giver udtryk for, at det nu er blevet meget bedre at bo og opholde sig i bydelen. Der er skabt mange nye aktiviteter i samarbejde med beboerne. Boligerne renoveres og beboerne har fået nye udfoldelsesmuligheder på de nye udendørs lege- og opholdsrum på Nyløkke. Nye indkøbsmuligheder kommer til, og en holdningsundersøgelse viser, at bydelens image er forbedret betydeligt.

Det er derfor glædeligt, at de to boligforeninger og Aabenraa Kommune fortsat kan samarbejde med beboerne og lokale ressourcer om at øge beboernes trivsel og aktivitet i området, herunder øget tilknytning til arbejdsmarkedet.

Se helhedsplan her

Høje Kolstrup har hjemmeside. Se den her

Kommende renoveringsopgave på Høje Kolstrup